Word vriend van

Wilt u meehelpen?
Sponsor dan onze activiteiten. Met uw donatie kunnen we activiteiten organiseren en zo mensen met elkaar in verbinding brengen.
 
Ons rekeningnummer is:  NL45 SNSB 0706 1697 27 t.a.v Stichting Vredes initiatief Veenendaal