Wie zijn wij

Voorzitter Stichting Vredes initiatief Veenendaal

Mijn naam is Anita Tijdeman-Jobse en ik woon sinds 1989 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Leo en we hebben 2 getrouwde zonen en inmiddels 2 kleinzonen.
Al een aantal jaren voel ik mij, geïnspireerd door het Apostolisch Genootschap en PAX, betrokken bij de Vredesweek.
Ik ben blij dat we de stichting Vredes initiatief Veenendaal hebben kunnen oprichten, zodat we activiteiten kunnen organiseren die mensen met elkaar in verbinding brengen.
Vrede is een werkwoord en ik wil er aan werken door mij hiervoor in te zetten.

******************

Jan Koek is penningmeester van Vredes initiatief Veenendaal en hoopt dat de stichting kan bijdragen aan verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrede onder de mensen.
In ieder geval wil hij daar zijn steentje aan bijdragen. Ook wil hij door het geven lezingen over vrede mensen bewust maken hoe belangrijk vrede is.
In het kader van de Vredesweek heeft hij o.a. de volgende lezingen gegeven:
– “Het oudste vredesverdrag ter wereld: 1259 v. Chr. tussen de Egyptenaren en de Hettieten”.
– “De ara pacis”, Het altaar van de vrede van keizer Augustus.

******************

Hans Kroon is secretaris van Vredes initiatief Veenendaal. Hij vertelt:

“Ik ben getrouwd met Lidy en samen hebben we twee dochters en een zoon. Sinds 1993 wonen we in Veenendaal en ben ik actief betrokken bij kerk, verenigingsleven en samenleving.

Ruim 3 jaar geleden kwam ik via Anita in aanraking met het Vredesconcert Veenendaal. Muziek heeft altijd al een belangrijke plaats gehad in mijn leven. Daarom doe ik vooral mijn best om het Vredesconcert Veenendaal te laten uitgroeien naar een jaarlijks muzikaal evenement. Want de verbindende werking van muziek is ongekend groot.

Samen met de andere bestuursleden en enkele vrijwilligers probeer ik de stichting Vredesinitiatief Veenendaal een vaste waarde voor Veenendaal te maken. Ieder doet zijn deel en we organiseren verschillende activiteiten, steeds gericht op het bevorderen van een prettige en leefbare samenleving in en rond Veenendaal.

Wilt u/wil jij ons helpen? Word vriend van ViV en word vriend van de vrede!”

******************

Overig bestuurslid is Elly Groenewegen. Haar introductie is hier ook binnenkort terug te vinden.

******************

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zal uit de activiteiten voor de stichting geen honorarium ontvangen.
In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden wel gemaakte kosten declareren, bv reiskosten.