Wie zijn wij

Voorzitter Stichting Vredes initiatief Veenendaal

Mijn naam is Anita Tijdeman-Jobse en ik woon sinds 1989 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Leo en we hebben 2 getrouwde zonen en inmiddels 2 kleinzonen.
Al een aantal jaren voel ik mij, geïnspireerd door het Apostolisch Genootschap en PAX, betrokken bij de Vredesweek.
Ik ben blij dat we de stichting Vredes initiatief Veenendaal hebben kunnen oprichten, zodat we activiteiten kunnen organiseren die mensen met elkaar in verbinding brengen.
Vrede is een werkwoord en ik wil er aan werken door mij hiervoor in te zetten.

******************

Jan Koek is penningmeester van Vredes initiatief Veenendaal en hoopt dat de stichting kan bijdragen aan verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrede onder de mensen.
In ieder geval wil hij daar zijn steentje aan bijdragen. Ook wil hij door het geven lezingen over vrede mensen bewust maken hoe belangrijk vrede is.
In het kader van de Vredesweek heeft hij o.a. de volgende lezingen gegeven:
– “Het oudste vredesverdrag ter wereld: 1259 v. Chr. tussen de Egyptenaren en de Hettieten”.
– “De ara pacis”, Het altaar van de vrede van keizer Augustus.

******************

Overig bestuurslid is Elly Dijkstra-Groenewegen. Haar introductie is hier ook binnenkort terug te vinden.

******************

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zal uit de activiteiten voor de stichting geen honorarium ontvangen.
In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden wel gemaakte kosten declareren, bv reiskosten.