Welkom op de website van Vredes initiatief Veenendaal

Het doel van de stichting is om de Vrede -in de ruimste zin van het woord- onder de aandacht te brengen, en te streven naar en werken aan een wereld waarin vrede, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.

Hieruit vloeit voort: de samenwerking tussen mensen te bevorderen, zonder daarbij iemand uit te sluiten, en bewust samen te leven en elkaar te respecteren.

Het doel omvat mede alle kennis over de Vrede te verspreiden, verbreiden en delen in alle aspecten.

Door samen te werken met PAX Nederland zullen wij activiteiten organiseren.

Wij zijn opzoek naar:
 Mensen die aan Vrede willen werken. Dit kan door te helpen met de activiteiten, maar ook mee te willen denken.
 
Heel blij zijn wij met sponsoren. Wilt u meehelpen om activiteiten mogelijk te maken? Ons rekeningnummer is:  NL45 SNSB 0706 1697 27 t.a.v Stichting Vredes initiatief Veenendaal
KvKnummer 71408401    RSIN 858703762