Zaterdag 17 september 2022 om 14.00 uur Vredeswandeling

Mooi stukje uit de Rijnpost Veenendaal, geschreven door Pieter Vane.

VEENENDAAL Vredesinitiatief Veenendaal organiseerde afgelopen zaterdag een vredeswandeling door het centrum. Dit gebeurde in het kader van de vredesweek Veenendaal. De start was op het Raadhuisplein. De deelnemers werden welkom geheten door Anita Tijdeman-Jobse, voorzitter stichting Vredesinitiatief Veenendaal. Onderweg werd verschillende malen halt gehouden voor een korte toespraak.

Jan Breur (SP) sprak over het praten over vrede en hoe belangrijk het is dit altijd maar weer te herhalen om gehoord te worden wereldwijd. Op de Keerwal bij de plaquette van Amnesty International hield Alex, gevlucht uit Nigeria vanwege zijn geloof, en na drie jaar in Kiev gewoond te hebben, opnieuw gevlucht vanwege de Russische inval in januari, een toespraak in het Engels. Hierin gaf hij aan Nederland dankbaar te zijn om hier met zijn gezin te mogen wonen. 

Nida Zegers (Apostolisch genootschap) hield vervolgens een toespraak op de markt. De tocht ging verder over de Hoofdstraat waar de stoet veel belangstelling trok van het winkelend publiek. Dat de meegevoerde grote vlag met de letters Vrede daarbij af en toe in de rouwstand ging om ruimte te maken voor passanten in de winkelstraat, deed aan de boodschap niets te kort. Het plezier van de deelnemers was er niet minder om. 

Op het Zwaaiplein lazen leden van het onlangs opgerichte stadsdichtersgilde Veenendaal, Daphne Kalff en Wilco van Doorn, een gedicht voor. De organisatie besloot, gelet op het regenachtige weer, de tocht wat in te korten. Via de Hoofdstraat ging de wandeling verder naar de Fluiterstaat, waar in het gebouw Onder Ons na een welkomstwoord van beheerster Jannie Roelofsen, wat gegeten of gedronken kon worden. De afgelopen maanden werd er door vredesinitiatief Veenendaal al vaker met de vredesvlag door het centrum gelopen, vaak ook vergezeld van de Oekraïense vlag vanwege de Russische inval daar in januari.