Welkom op de website van Vredes initiatief Veenendaal

Het doel van de stichting is om de Vrede -in de ruimste zin van het woord- onder de aandacht te brengen, en te streven naar en werken aan een wereld waarin vrede, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.

Hieruit vloeit voort: de samenwerking tussen mensen te bevorderen, zonder daarbij iemand uit te sluiten, en bewust samen te leven en elkaar te respecteren.

Het doel omvat mede alle kennis over de Vrede te verspreiden, verbreiden en delen in alle aspecten.

Door samen te werken met PAX Nederland zullen wij activiteiten organiseren.

Wij zijn opzoek naar:
 Mensen die aan Vrede willen werken. Dit kan door te helpen met de activiteiten, maar ook mee te willen denken.
 
Heel blij zijn wij met sponsoren. Wilt u meehelpen om activiteiten mogelijk te maken? Ons rekeningnummer is:  NL45 SNSB 0706 1697 27 t.a.v Stichting Vredes initiatief Veenendaal
KvKnummer 71408401    RSIN 858703762

Vredeswandeling 25 september 2021

In samenwerking met “Veenendalers voor Vrede” een ‘Walk of Peace’ een wandeling door het centrum van Veenendaal . We starten om 14.00 uur boven aan de Markt bij de Oude Kerk. Er zijn tijdens de wandeling rustmomenten, waarop mensen met verschillende achtergronden iets vertellen over hun leven, of over vrede.

Lezing zondag 26 september 2021

De lezing wordt verzorgt door Edwin Ruigrok, beleidsmedewerker Identiteit bij PAX en heeft als aandachtspunt Religie en Samenleving. 

Het adres is Goudmos 2, 3904 JZ

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. PAX kiest als thema “Inclusieve Samenleving”. 

“Mensen waar dan ook verlangen een eenvoudig vreedzaam leven voor zichzelf en voor hun kinderen. Dit bescheiden verlangen ontroert me nog altijd en is de sleutel tot vrede. Vrede is dan ook geen heilstaat, maar een plek waar mensen met al hun zwakheden elkaar durven te beminnen.” 

De lezing is te volgen via YouTube:

https://youtu.be/nITo-m_Z-lA

Er is een muzikaal voor programma en deze start om 9.30 uur, de lezing begint om 10.00 uur.
Vrijdag 24 september waren er problemen met camera en er wordt hard aan gewerkt om deze problemen op te lossen.

Wie zijn wij

Voorzitter Stichting Vredes initiatief Veenendaal

Mijn naam is Anita Tijdeman-Jobse en ik woon sinds 1989 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Leo en we hebben 2 getrouwde zonen en inmiddels 2 kleinzonen.
Al een aantal jaren voel ik mij, geïnspireerd door het Apostolisch Genootschap en PAX, betrokken bij de Vredesweek.
Ik ben blij dat we de stichting Vredes initiatief Veenendaal hebben kunnen oprichten, zodat we activiteiten kunnen organiseren die mensen met elkaar in verbinding brengen.
Vrede is een werkwoord en ik wil er aan werken door mij hiervoor in te zetten.

******************

Jan Koek is penningmeester van Vredes initiatief Veenendaal en hoopt dat de stichting kan bijdragen aan verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrede onder de mensen.
In ieder geval wil hij daar zijn steentje aan bijdragen. Ook wil hij door het geven lezingen over vrede mensen bewust maken hoe belangrijk vrede is.
In het kader van de Vredesweek heeft hij o.a. de volgende lezingen gegeven:
– “Het oudste vredesverdrag ter wereld: 1259 v. Chr. tussen de Egyptenaren en de Hettieten”.
– “De ara pacis”, Het altaar van de vrede van keizer Augustus.

******************

Hans Kroon is secretaris van Vredes initiatief Veenendaal. Hij vertelt:

“Ik ben getrouwd met Lidy en samen hebben we twee dochters en een zoon. Sinds 1993 wonen we in Veenendaal en ben ik actief betrokken bij kerk, verenigingsleven en samenleving.

Ruim 3 jaar geleden kwam ik via Anita in aanraking met het Vredesconcert Veenendaal. Muziek heeft altijd al een belangrijke plaats gehad in mijn leven. Daarom doe ik vooral mijn best om het Vredesconcert Veenendaal te laten uitgroeien naar een jaarlijks muzikaal evenement. Want de verbindende werking van muziek is ongekend groot.

Samen met de andere bestuursleden en enkele vrijwilligers probeer ik de stichting Vredesinitiatief Veenendaal een vaste waarde voor Veenendaal te maken. Ieder doet zijn deel en we organiseren verschillende activiteiten, steeds gericht op het bevorderen van een prettige en leefbare samenleving in en rond Veenendaal.

Wilt u/wil jij ons helpen? Word vriend van ViV en word vriend van de vrede!”

******************

Overig bestuurslid is Elly Groenewegen. Haar introductie is hier ook binnenkort terug te vinden.

******************

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zal uit de activiteiten voor de stichting geen honorarium ontvangen.
In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden wel gemaakte kosten declareren, bv reiskosten.

Contact

Heeft u vragen? Mail ons:

viv.secretariaat@gmail.com