Generatie Vrede

Het thema van de Vredesweek, van 17 t/m 25 september 2022, is ‘Generatie Vrede’.

De generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Zaterdag 17 september 2022 om 14.00 uur Vredeswandeling

Mooi stukje uit de Rijnpost Veenendaal, geschreven door Pieter Vane.

VEENENDAAL Vredesinitiatief Veenendaal organiseerde afgelopen zaterdag een vredeswandeling door het centrum. Dit gebeurde in het kader van de vredesweek Veenendaal. De start was op het Raadhuisplein. De deelnemers werden welkom geheten door Anita Tijdeman-Jobse, voorzitter stichting Vredesinitiatief Veenendaal. Onderweg werd verschillende malen halt gehouden voor een korte toespraak.

Jan Breur (SP) sprak over het praten over vrede en hoe belangrijk het is dit altijd maar weer te herhalen om gehoord te worden wereldwijd. Op de Keerwal bij de plaquette van Amnesty International hield Alex, gevlucht uit Nigeria vanwege zijn geloof, en na drie jaar in Kiev gewoond te hebben, opnieuw gevlucht vanwege de Russische inval in januari, een toespraak in het Engels. Hierin gaf hij aan Nederland dankbaar te zijn om hier met zijn gezin te mogen wonen. 

Nida Zegers (Apostolisch genootschap) hield vervolgens een toespraak op de markt. De tocht ging verder over de Hoofdstraat waar de stoet veel belangstelling trok van het winkelend publiek. Dat de meegevoerde grote vlag met de letters Vrede daarbij af en toe in de rouwstand ging om ruimte te maken voor passanten in de winkelstraat, deed aan de boodschap niets te kort. Het plezier van de deelnemers was er niet minder om. 

Op het Zwaaiplein lazen leden van het onlangs opgerichte stadsdichtersgilde Veenendaal, Daphne Kalff en Wilco van Doorn, een gedicht voor. De organisatie besloot, gelet op het regenachtige weer, de tocht wat in te korten. Via de Hoofdstraat ging de wandeling verder naar de Fluiterstaat, waar in het gebouw Onder Ons na een welkomstwoord van beheerster Jannie Roelofsen, wat gegeten of gedronken kon worden. De afgelopen maanden werd er door vredesinitiatief Veenendaal al vaker met de vredesvlag door het centrum gelopen, vaak ook vergezeld van de Oekraïense vlag vanwege de Russische inval daar in januari.

Zondagavond 18 september 2022 om 19.30 uur Vredesconcert

Songs from the Heart

“Songs from the heart” is een koor waarin harmonie belangrijk is. Harmonie en saamhorigheid in het zingen en in de omgang met elkaar, daardoor ontstaat een mooie klank. Ook al zijn we allemaal verschillend, de muziek wordt door elk koorlid gewaardeerd en we ervaren allen de ontspanning van het zingen. Naast de muziek genieten we ook van de stilte na de muziek en van het luisteren naar elkaar.
Er is geen verbintenis met een specifieke religie of spirituele traditie. Uit allerlei stromingen zingen we liederen. Met aandacht voor de overeenkomsten tussen de verschillende tradities en culturen vormen de liederen een verbinding. Dat maakt ons repertoire divers en bijzonder. Het vormt een unieke samenstelling met als kern dat het inspirerende liederen zijn over het leven, liefde, licht en vrede.

Donderdag 22 september 2022 om 19.30 uur de film Freedom Writers

Freedom Writers

Goudmos 2, 3904 JZ Veenendaal

In verband met een beperkt aantal plaatsen, aanmelden voor deze film met opgave van het aantal personen.

viv.secretariaat@gmail.com

In de film zien we de gedrevenheid van een lerares die zich niet neer wil leggen bij het advies om geen energie te steken in een klas die wordt beschouwd als kansarm. Dwars door weerstand heen en juist door dialoog aan te gaan weet ze het vertrouwen van de leerlingen te winnen.

Hier zien we het belang om met elkaar in gesprek te komen. Generatie Vrede verenigt mensen die in actie willen komen voor vrede en in dialoog willen gaan met verschillende generaties, culturen, gender, klasse en huidskleur. We leren over conflict en vrede in heden en verleden ‘Generatie Vrede’ is aan zet!

De film wordt mogelijk gemaakt door het

Wie zijn wij

Voorzitter Stichting Vredes initiatief Veenendaal

Mijn naam is Anita Tijdeman-Jobse en ik woon sinds 1989 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Leo en we hebben 2 getrouwde zonen en inmiddels 2 kleinzonen.
Al een aantal jaren voel ik mij, geïnspireerd door het Apostolisch Genootschap en PAX, betrokken bij de Vredesweek.
Ik ben blij dat we de stichting Vredes initiatief Veenendaal hebben kunnen oprichten, zodat we activiteiten kunnen organiseren die mensen met elkaar in verbinding brengen.
Vrede is een werkwoord en ik wil er aan werken door mij hiervoor in te zetten.

******************

Jan Koek is penningmeester van Vredes initiatief Veenendaal en hoopt dat de stichting kan bijdragen aan verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrede onder de mensen.
In ieder geval wil hij daar zijn steentje aan bijdragen. Ook wil hij door het geven lezingen over vrede mensen bewust maken hoe belangrijk vrede is.
In het kader van de Vredesweek heeft hij o.a. de volgende lezingen gegeven:
– “Het oudste vredesverdrag ter wereld: 1259 v. Chr. tussen de Egyptenaren en de Hettieten”.
– “De ara pacis”, Het altaar van de vrede van keizer Augustus.

******************

Overig bestuurslid is Elly Dijkstra-Groenewegen. Haar introductie is hier ook binnenkort terug te vinden.

******************

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zal uit de activiteiten voor de stichting geen honorarium ontvangen.
In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden wel gemaakte kosten declareren, bv reiskosten.